Mijn Boek:

Boeket voor zakenvrouwen

Referenties
Lusine Grigoryan - Koraalcoaching.nl

Aleid is heel betrokken en professioneel, begrijpt je worstelingen en denkt in oplossingen.

"Het online programma van Aleid heeft me geholpen om goed inzicht te krijgen in het echt ondernemen en ‘een beetje zzp-en’."

Lusine Grigoryan

www.lusin.nl

Netwerken met de vertrouwensformule

vertrouwensformule

De tijdsfactor
Het opbouwen van een vertrouwensrelatie kost tijd. Op het moment dat ik een collega-ondernemer voor het eerst zie, heb ik nog geen vertrouwensrelatie met hem of haar. Dit vertrouwen ontstaat pas als ik hem of haar vaker ontmoet en wij meer van elkaar weten. Er zijn verschillende marketingtheorieën die vertellen op welk moment een potentiële klant ook daadwerkelijk klant wordt. Eén daarvan is: men moet minimaal 5 tot 12 keer van je gehoord hebben wil men van je kopen. Met andere woorden, hoe lang duurt het voor hij voldoende vertrouwen in je heeft. Behalve de frequentie in de tijdsfactor is de intensiteit van het contact  bepalend. Na een kort speeddate-moment ken je elkaar nog niet zo goed als wanneer je een uur met elkaar doorpraat met een kop koffie. Dus kwantitatief en kwalitatief is de tijdsfactor van belang in het bouwen aan aan vertrouwen. En nu het vertrouwen zelf. Hoe meet je de mate van vertrouwen? Wat zijn hierbij indicatoren? Een manier op aan vertrouwen ‘handen en voeten’ te geven is de vertrouwensformule.

De vertrouwensformule

Deze formule kent een aantal ingrediënten die bepalend zijn voor de factor Vertrouwen.

V = (G + B + I +R )
E

De verklaring van de letters:

V Het Vertrouwen dat je in iemand hebt is samengesteld uit de volgende factoren:

G Geloofwaardigheid, gelooft men wat jij zegt (woorden), +

B Betrouwbaarheid, doe je wat je zegt te gaan doen (daden), +

I Intimiteit, Interesses emoties, is er een persoonlijke ‘klik’, kinderen, hobby’s, etc., +

R Reputatie, wat heb je voor recensies, wat zeggen anderen over jou, gedeeld door

E Eigenbelang, de verhouding ‘halen’- ‘geven’.

Wat zegt deze formule? Bij het fictief kwantificeren van deze vertrouwensfactor op een schaal van 1-10 , waarbij 1 het laagste is en 10 het hoogste merk je dat de factor E een belangrijk onderdeel is. Ook al scoor je hoog op de 4 bovenste factoren bv 4 x 8 = 32, maar de factor E, eigenbelang, is ook hoog (8) dan is de vertrouwensformule (32/8) = vertrouwensfactor 4.

Als een van de bovenste factoren wat lager scoort, maar de factor eigenbelang is ook laag (4), dan valt de vertrouwensfactor hoger uit.
Bijvoorbeeld (3x 8 + 1×4) = 28/ 4= vertrouwensfactor 7.

De vraag bij de factor Eigenbelang is in hoeverre ben je bereid anderen iets te ‘geven’ zonder daar direct zelf baat bij te hebben. Bij het principe ‘geven loont’ is de ervaring dat je op een later tijdstip ook jouw deel wel ‘krijgt’. Je kunt het idee dat je direct iets terugkrijgt voor jou ‘geven’ dus beter loslaten dat maakt het gesprek ook veel meer ontspannen.

Eerst vertrouwen, dan zaken doen Ik ben er van overtuigd dat het opbouwen van een vertrouwensrelatie de belangrijkste voorwaarde is voor succesvol zakendoen. Sommige van jullie als lezers van mijn nieuwsbrief spreek ik regelmatig persoonlijk, telefonisch of per e-mail. En natuurlijk ontmoet ik nieuwe en voor mij al bekende ondernemers bij netwerkbijeenkomsten

Wil je je netwerk op een vernieuwende praktische manier verder uitbreiden of bijpraten met jouw contacten om te bouwen aan jullie zakelijke relatie? Kom dan dinsdagmiddag 21 november naar de netwerkmiddag!

Reageer op dit artikel

*